เทศบาลตำบลบ้านผือ

เลขที่ 3 ถนนศูนย์ราชการ บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 8
ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์ 042-281-361
โทรสาร 042-281-020
อีเมล์ : banphuecity38@gmail.com
→ แผนที่ตั้งหน่วยงาน