ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Posted by:

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านผือ จำนวน 5 อัตรา

ผู้เข้าชม (7)

0

ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Posted by:

ประกาศรับสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านผือ ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

ผู้เข้าชม (2)

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

Posted by:

รายละเอียดเพิ่มเติม…

ผู้เข้าชม (2)

0

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง การขายทอดตลาด พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

Posted by:

รายละเอียดเพิ่มเติม…

ผู้เข้าชม (13)

0

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

Posted by:

ประกาศหลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้เข้าชม (2)

0
Page 1 of 26 12345...»