มอบเงินช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย

Posted by:

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565   นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ   พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล   มอบเงินช่วยเหลือประชาชน   ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 จำนวน 4 ราย

 

ผู้เข้าชม (4)

0

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านผือ จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อ่างเก็บน้ำวังเดือนห้า  โดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ได้มอบหมายให้ นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกมนตรี เป็นประธานในพิธี มีนายสมเกียรติ จันทร์แสง รองนายกเทศมนตรี นายวิรัตน์ วิชากุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านผือ ร่วมกิจกรรม

        

ผู้เข้าชม (3)

0

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล

Posted by:

วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ทำพิธีถวายความจงรักภักดี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าชม (11)

0

กิจกรรม Big Cleaning Day

Posted by:

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09. .00 น. เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการ “วัด ประชารัฐ สร้างสุข” ณ อรัญญิกาวาส หมู่ที่8

โดย นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ พร้อมด้วยรองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้าง ได้ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ สถานที่ดังกล่าวด้วย

ผู้เข้าชม (1)

0

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี 2565

Posted by:

วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวฐิตาภรณ์ เทพบุผา ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ เป็นประธานที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี 2565 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน เข้าประชุม ในการนี้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

 

 

ผู้เข้าชม (3)

0

ประเพณีสงกรานต์ 2565

Posted by:

นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ ไทรคำ เลขาฯ นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดฯ หน.สำนัก/ผอ.กอง เข้าร่วม รดน้ำดำหัว นายอำเภอบ้านผือ และ ภรรยา เนื่องในประเพณีสงกรานต์

 

ผู้เข้าชม (5)

0

ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป ประจำสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านผือ

Posted by:

ท่านนายกเทศมนตรี นำพนักงานเทศบาลทุกท่าน ร่วมประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป ประจำสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านผือ ณ วันที่ 12 เมษายน 2565
ซึ่งในปีนี้ ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ภาครัฐได้มีการประกาศขอให้งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น งดรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ งดประแป้ง ดังนั้น เทศบาลฯจึงเน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบ “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจวัฒนธรรม ” ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ตามแบบแผนที่ดีงามที่เคยปฏิบัติกันมา

ผู้เข้าชม (3)

0

พิธีเปิดจุดตรวจและจุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลบ้านผือ

Posted by:

วันที่ 11 เมษายน 2565  นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ พร้อมด้วย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านผือ สาธารณสุขอำเภอ สมาชิก อบจ.อุดรธานี เขตบ้านผือ หัวหน้าขนส่ง จ.อุดรธานี สาขาบ้านผือ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านผือ ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจและจุดบริการประชาชน สามแยกท่าบ่อ โดยมี นายวิมล สุระเสน นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานในพิธี

ผู้เข้าชม (4)

0

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

Posted by:

เมื่อวันพุธที่ 6 เมษายน 2565
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมบริบาลภูมิเขตต์โดยมี นายวิมล สุระเสนนายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานในพิธี

ผู้เข้าชม (2)

0
Page 1 of 19 12345...»