คณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลโนนศิลา

Posted by:

วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566
               เทศบาลตำบลบ้านผือ โดย นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการขยะ และกลุ่มอาชีพ จากเทศบาลตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น นำโดย นายวราพงษ์ แสนศรี นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลโนนศิลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและผู้นำชุมชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน พนักงานจ้าง และคณะกรรมการชุมชน เทศบาลตำบลโนนศิลา

ผู้เข้าชม (1)

0

ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านศรีสำราญ หมู่ 8

Posted by:

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566
           กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านศรีสำราญ หมู่ 8 ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พร้อมด้วย อสม.บ้านศรีสำราญ

ผู้เข้าชม (4)

0

ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ 12

Posted by:

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566
            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ 12 ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน

ผู้เข้าชม (2)

0

“วันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 130 “

Posted by:

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566
จังหวัดอุดรธานีได้จัดงาน “วันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 130 ” เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม “ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี”
เทศบาลตำบลบ้านผือ โดยกองการศึกษา ได้นำบุคลากรในสังกัด และประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมรำบวงสรวงสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ผู้เข้าชม (18)

0

ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ 2

Posted by:

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ 2 ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน

ผู้เข้าชม (2)

0

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยประจำปี 2566

Posted by:

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.
           เทศบาลตำบลบ้านผือ จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยประจำปี 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มกราคม 2566 เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงความรักความสามัคคี และน้อมรำลึกถึงความสำคัญของไทย นั้น
           ทางเทศบาล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดถนน ฟุตบาท บริเวณถนนหน้าศูนย์ราชการ

ผู้เข้าชม (4)

0

ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านจันทราราม หมู่ 14

Posted by:

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566
           กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านจันทราราม หมู่ 14 ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน

ผู้เข้าชม (4)

0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

Posted by:

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น.
                   ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านผือ นายกเทศมนตรีมอบหมาย นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชน เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้
                   โดย กิจกรรมในงานได้แก่การแสดงบนเวที การเล่นเกมส์ชิงรางวัล การรับของขวัญ ในการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือเป็นอย่างดี

ผู้เข้าชม (58)

0

ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านผือ หมู่ 3

Posted by:

วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านผือ หมู่ 3 ร่วมกับสมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน

ผู้เข้าชม (2)

0

ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านศรีสะอาด หมู่ 10

Posted by:

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านศรีสะอาด หมู่ 10 ร่วมกับสมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน

ผู้เข้าชม (3)

0
Page 1 of 28 12345...»