กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Posted by:

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565
– นายกเทศมนตรี มอบหมาย นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกเทศมนตรี ,คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
– เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยในช่วงเช้าจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และช่วงเย็นพิธีถวายพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง
– โดยมี นายวิมล สุระเสน นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานในครั้งนี้
                        

ผู้เข้าชม (7)

0

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2565

Posted by:

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
            นางสาวฐิตาภรณ์ เทพบุผา ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ เป็นประธานที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2565
โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน เข้าประชุม ในการนี้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

ผู้เข้าชม (19)

0

โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2565 (ชุมชนบ้านศรีสำราญ)

Posted by:

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565
                เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ชุมชน โดยเจ้าหน้าที่จะออกให้บริการ การฉีดพ่นหมอกควัน ในระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565
                ชุมชนที่ 9 คือ ชุมชนบ้านศรีสำราญ และวัดอรัญญิกาวาส

ผู้เข้าชม (8)

0

โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2565 (ชุมชนบ้านถ่อนใหม่)

Posted by:

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565

             เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ชุมชน โดยเจ้าหน้าที่จะออกให้บริการ การฉีดพ่นหมอกควัน ในระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565
               ชุมชนที่ 8 คือ ชุมชนบ้านถ่อนใหม่และวัดป่าบ้านถ่อนใหม่

ผู้เข้าชม (9)

0

กิจกรรม Big Cleaning day กวาด ล้างทำความสะอาด ถนนบริบาลภูมิเขตต์-ถนนศรีสะอาด และตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านผือ

Posted by:

– วันที่ 10 สิงหาคม 2565
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาล ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning day

– ช่วงเช้า กวาด ล้างทำความสะอาด ถนนบริบาลภูมิเขตต์ และ ถนนศรีสะอาด เริ่มตั้งแต่สี่แยก ศพด.บ้านถ่อน-สามแยกปรีชาอะไหล่ยนต์ เลี้ยวขวาตามถนนศรีสะอาด ถึง สี่แยกไฟแดงบ้านพลับ

– ช่วงบ่าย ล้าง ทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านผือ
โดยมี คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

ผู้เข้าชม (8)

0

โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2565 (ชุมชนบ้านถ่อน)

Posted by:

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565
             เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ชุมชน โดยเจ้าหน้าที่จะออกให้บริการ การฉีดพ่นหมอกควัน ในระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565
ชุมชนที่ 7 คือ ชุมชนบ้านถ่อน วัดลุมพลีวัน และโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์

ผู้เข้าชม (15)

0

โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2565 (ชุมชนบ้านจันทราราม)

Posted by:

     เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านผือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกัน อสม. ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก  ณ ชุมชนบ้านจันทราราม หมู่ 14 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินการระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ทุกชุมชนในเทศบาลตำบลบ้านผือ

ผู้เข้าชม (21)

0

โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2565 (ชุมชนบ้านผือนอก)

Posted by:

     เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านผือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกัน อสม. ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก  ณ ชุมชนบ้านผือนอก หมู่ 3 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินการระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ทุกชุมชนในเทศบาลตำบลบ้านผือ

ผู้เข้าชม (11)

0

โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2565 (ชุมชนบ้านศรีสะอาดและวัดศรีสะอาด)

Posted by:

     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านผือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกัน อสม. ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก  ณ ชุมชนบ้านศรีสะอาด หมู่ 10 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินการระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ทุกชุมชนในเทศบาลตำบลบ้านผือ

ผู้เข้าชม (12)

0

กิจกรรมการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

Posted by:

วันที่ 5 สิงหาคม 2565
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงพยาบาลบ้านผือ ในกิจกรรมการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย คปสอ.บ้านผือ และเทศบาลตำบลบ้านผือได้สนับสนุนทรายอะเบตให้กับชุมชนต่างๆในเขตเทศบาล

กิจกรรมในวันนี้ นายอำเภอบ้านผือพร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ทำการแจกจ่ายทราบอะเบตให้กับชุมชนต่างๆ และร่วมกันเดินรณรงค์ กำจัดและป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลาย

โดยมี นายวิมล สุระเสน นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธาน

ผู้เข้าชม (4)

0
Page 4 of 26 «...23456...»