การเปิดศูนย์บูรณาการจัดตั้งจุดตรวจบังคับใช้กฎหมาย ตามมาตรการ 10 รสชม.

Posted by:

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายวิมล สุระเสน นายอำเภอบ้านผือ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธบ้านผือ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอบ้านผือ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ

เข้าร่วมการเปิดศูนย์บูรณาการจัดตั้งจุดตรวจบังคับใช้กฎหมาย ตามมาตรการ 10 รสชม. เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานีเป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานีและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ในฐานะเลขานุการศูนย์ฯ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจบูรณาการฯ บริเวณหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี

ผู้เข้าชม (8)

0

โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2565 (ชุมชนบ้านพลับ)

Posted by:

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านผือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกัน อสม. ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก  ณ ชุมชนบ้านพลับ หมู่ 4 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินการระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ทุกชุมชนในเทศบาลตำบลบ้านผือ

ผู้เข้าชม (6)

0

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Posted by:

– วันที่ 3 สิงหาคม 2565
นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ พร้อม ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาล ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ร่วมใจท่องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” สถานที่ปลูกต้นไม้ ณ บ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านผือ
โดยมี คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

ผู้เข้าชม (44)

0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565(ชุมชนบ้านหัวคู 2)

Posted by:

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านผือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกัน อสม. ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก  ณ ชุมชนบ้านบ้านหัวคู 2 หมู่ 1 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินการระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ทุกชุมชนในเทศบาลตำบลบ้านผือ

 

ผู้เข้าชม (10)

0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 (ชุมชนบ้านหัวคู 1)

Posted by:

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านผือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกัน อสม. ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก  ณ ชุมชนบ้านหัวคู 1 หมู่ 1 และโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินการระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ทุกชุมชนในเทศบาลตำบลบ้านผือ

ผู้เข้าชม (36)

0

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Posted by:

– เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ 28 กรกฎาคม 2565
    นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยในช่วงเช้าจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และช่วงเย็นพิธีถวายพานพุ่มเงิน_พุ่มทอง
โดยมี นายวิมล สุระเสน นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานในพิธี

ผู้เข้าชม (4)

0

กิจกรรม Big Cleaning day

Posted by:

– วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาล ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning day 2 สถานที่
1. โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทำความสะอาด ลานวัด ณ วัด จันทราราม บ้านจันทราราม

2. จิตอาสากวาดล้างทำความสะอาด ถนนพลับผือ
โดยมี คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล, ประชาชนบ้านจันทราราม ทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธร อ.บ้านผือ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ผู้เข้าชม (14)

0

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ”

Posted by:

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาล ดำเนินการจัดกิจกรรมกำจัดBig Cleaning day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทำการล้างถนนภายในเขตอำเภอบ้านผือ เริ่มต้นที่ สี่แยกไทยยืนยงจนถึงหน้าตลาดสดเทศบาล รวมถึงทำความสะอาดศาลารอรถโดยสารประจำทาง โดยมี คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ผู้เข้าชม (11)

0
Page 5 of 26 «...34567...»