ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านศรีสำราญ หมู่ 8

Posted by:

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566
           กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านศรีสำราญ หมู่ 8 ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พร้อมด้วย อสม.บ้านศรีสำราญ

ผู้เข้าชม (4)

0

ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ 12

Posted by:

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566
            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ 12 ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน

ผู้เข้าชม (2)

0

“วันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 130 “

Posted by:

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566
จังหวัดอุดรธานีได้จัดงาน “วันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 130 ” เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม “ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี”
เทศบาลตำบลบ้านผือ โดยกองการศึกษา ได้นำบุคลากรในสังกัด และประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมรำบวงสรวงสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ผู้เข้าชม (18)

0

ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ 2

Posted by:

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ 2 ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน

ผู้เข้าชม (2)

0

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยประจำปี 2566

Posted by:

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.
           เทศบาลตำบลบ้านผือ จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยประจำปี 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มกราคม 2566 เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงความรักความสามัคคี และน้อมรำลึกถึงความสำคัญของไทย นั้น
           ทางเทศบาล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดถนน ฟุตบาท บริเวณถนนหน้าศูนย์ราชการ

ผู้เข้าชม (4)

0

ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านจันทราราม หมู่ 14

Posted by:

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566
           กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านจันทราราม หมู่ 14 ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน

ผู้เข้าชม (4)

0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

Posted by:

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น.
                   ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านผือ นายกเทศมนตรีมอบหมาย นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชน เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้
                   โดย กิจกรรมในงานได้แก่การแสดงบนเวที การเล่นเกมส์ชิงรางวัล การรับของขวัญ ในการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือเป็นอย่างดี

ผู้เข้าชม (58)

0

ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านผือ หมู่ 3

Posted by:

วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านผือ หมู่ 3 ร่วมกับสมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน

ผู้เข้าชม (2)

0
Page 1 of 93 12345...»