ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565)

โหลดประกาศ…

ผู้เข้าชม (15)

0

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสัญญาณไฟจราจรสี่แยกถนนจันทรารามตัดกับถนนพลับผือ บ้านจันทราราม หมู่ ๑๔, บ้านถ่อน หมู่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

รายละเอียดเพิ่มเติม…

ผู้เข้าชม (29)

0

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม2565)

Posted by:

ประจำเดือนตุลาคม 2564

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ประจำเดือนธันวาคม 2564

ประจำเดือนมกราคม 2565

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ประจำเดือนมีนาคม 2565

ผู้เข้าชม (18)

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

Posted by:

รายละเอียดเพิ่มเติม…

ผู้เข้าชม (21)

0

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชนบทบำรุง ชุมชนบ้านศรีสะอาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านผือ

Posted by:

รายละเอียดเพิ่มเติม…

ผู้เข้าชม (25)

0

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขุนทอง ๒ ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒

Posted by:

รายละเอียดเพิ่มเติม…

ผู้เข้าชม (11)

0
Page 1 of 21 12345...»