สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม2565)

Posted by:

ประจำเดือนตุลาคม 2564

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ประจำเดือนธันวาคม 2564

ประจำเดือนมกราคม 2565

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ประจำเดือนมีนาคม 2565

ผู้เข้าชม (10)

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

Posted by:

รายละเอียดเพิ่มเติม…

ผู้เข้าชม (13)

0

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชนบทบำรุง ชุมชนบ้านศรีสะอาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านผือ

Posted by:

รายละเอียดเพิ่มเติม…

ผู้เข้าชม (13)

0

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขุนทอง ๒ ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒

Posted by:

รายละเอียดเพิ่มเติม…

ผู้เข้าชม (5)

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

Posted by:

รายละเอียดเพิ่มเติม…

ผู้เข้าชม (15)

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

Posted by:

รายละเอียดเพิ่มเติม…

ผู้เข้าชม (18)

0

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง การขายทอดตลาด พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

Posted by:

รายละเอียดเพิ่มเติม…

ผู้เข้าชม (20)

0
Page 1 of 21 12345...»