ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕)

Posted by:

รายละเอียดเพิ่มเติม…

ผู้เข้าชม (2)

0

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวง ๒๐๒๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (บ้านหัวคู-ทางหลวง ๒๐๒๑) ชุมชนบ้านหัวคู หมู่ ๑

Posted by:

รายละเอียดเพิ่มเติม…

ผู้เข้าชม (13)

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

Posted by:

รายละเอียดเพิ่มเติม…

ผู้เข้าชม (10)

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565)

โหลดประกาศ…

ผู้เข้าชม (23)

0

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสัญญาณไฟจราจรสี่แยกถนนจันทรารามตัดกับถนนพลับผือ บ้านจันทราราม หมู่ ๑๔, บ้านถ่อน หมู่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

รายละเอียดเพิ่มเติม…

ผู้เข้าชม (40)

0
Page 1 of 21 12345...»