ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมไร้ที่อยู่อาศัย

Posted by:

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมายให้ จ่าเอกไพรัตน์ เหมพลชม รองปลัดเทศบาล และ นางสุดาภรณ์ ศรีหิรัญ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากศูนย์คนไร้ที่พึ่ง พัฒนาสังคมจังหวัดอุดรธานี และ อสม.ในพื้นที่

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมไร้ที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นราษฎรบ้านหัวคู หมู่ 1 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ผู้เข้าชม (1)

0

เทศบาลตำบลบ้านผือคัดคณะเลือกกรรมการชุมชน

Posted by:

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คัดเลือกกรรมการชุมชน ทั้ง 9 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
โดยมี ประธาน 1 คน, รองประธาน 1 คน และ เหรัญญิก 1 คน
ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2565 ณ ศาลากลางหมู่บ้านแต่ละชุมชน

ผู้เข้าชม (13)

0

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 รักษาแบบ HI และ 0I

Posted by:

วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565
   กองสวัสดิการสังคม และกองสาธารณสุขฯ รับมอบถุงยังชีพจากอำเภอฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 รักษาแบบ HI และ 0I (กรณีพ้นระยะกักตัว 23 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป) จำนวน 23 ครัวเรือน โดยคณะผู้บริหาร สมาชกสภาเทศบาล ตัวแทน อสม. และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้เข้าชม (9)

0

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ เลือกกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านผือ

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ เลือกกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านผือ

รายละเอียด

ผู้เข้าชม (10)

0

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง การกำหนดจำนวนคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านผือ

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง การกำหนดจำนวนคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านผือ

รายละเอียด

ผู้เข้าชม (15)

0

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม

Posted by:

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านผือ ที่ 68/2565 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม

รายละเอียด

ผู้เข้าชม (13)

0

คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม ที่ 406/2564

Posted by:

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านผือ ที่ 406/2564 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม

รายละเอียด

ผู้เข้าชม (4)

0
Page 1 of 2 12