คำสั่ง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัด สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

คำสั่ง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัด สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้เข้าชม (10)

0

Add a Comment


two + 11 =