คำสั่ง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัด สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

คำสั่ง การมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัด สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้เข้าชม (20)

0

Add a Comment


18 + ten =