การประชาคมชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ 12

Posted by:

เมื่อวันที่ 25 กพ. 2563 เทศบาลตำบลบ้านผือ จัดประชุมประชาคมชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ 12 เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563

ผู้เข้าชม (2)

0
  Related Posts

Add a Comment


3 + 5 =