ประชาคมระดับตำบล

Posted by:

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลบ้านผือ จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 3

ผู้เข้าชม (6)

0

Add a Comment


eleven − one =