ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมของ อปท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น

Posted by:

รายละเอียด…

ผู้เข้าชม (6)

0

Add a Comment


fifteen − twelve =