ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านพลับ – บ้านหัวคู (ข้างวัดป่าสันติธรรม) ชุมชนบ้านหัวคู หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

รายละเอียดเพิ่มเติม…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านพลับ – บ้านหัวคู (ข้างวัดป่าสันติธรรม) ชุมชนบ้านหัวคู หมู่ที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๗๓๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เข้าชม (6)

0

Add a Comment


nineteen + 18 =