แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

Posted by:

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านผือ  กรม/จังหัวด อุดรธานี  กระทรวงมหาดไทย

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ผู้เข้าชม (6)

0

Add a Comment


2 × 2 =