กิจกรรม Big cleaning day ภายใต้โครงการ Udon Go Clean วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

Posted by:

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
ร่วมจัดกิจกรรม Big cleaning day
ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านผือ
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ภายใต้โครงการ Udon Go Clean
“ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ผู้เข้าชม (1)

0

Add a Comment


ten + nine =