กิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

Posted by:

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำ
ปฎิญาณตน พร้อมกับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ
ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านผือ

ผู้เข้าชม (1)

0

Add a Comment


7 + 13 =