การซักซ้อมแผนดับเพลิงให้แก่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอบ้านผือ

Posted by:

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้ดำเนินการซักซ้อมแผนดับเพลิงให้แก่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอบ้านผือ ตามโครงการซักซ้อมแผนความต่อเนื่องในการให้บริการกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน เป็นการซักซ้อมแผนเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการในกรณีการเกิดอัคคีภัยซึ่งมีการให้ความรู้การเกิดเพลิงไหม้ การแบ่งประเภทของเพลิง เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง โดยการจำลองเหตุการณ์และฝึกซ้อมการใช้ถังดับเพลิงเคมีและฝึกปฏิบัติจริง
โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอบ้านผือ เข้าร่วมโครงการซักซ้อมแผนฯ ในครั้งนี้
ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอบ้านผือ

ผู้เข้าชม (2)

0

Add a Comment


1 × two =