การช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวไรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)

Posted by:

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวไรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)

 

ผู้เข้าชม (12)

0

Add a Comment


7 + 15 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.