ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

Posted by:

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

สภาเทศบาลตำบลบ้านผือ ได้เรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านผือ โดยมีนางสาวฐินาภรณ์ เทพบุผา ประธานสภาฯ  เป็นประธานที่ประชุม และสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม เพื่อพิจารณา

1) ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ในขั้นรับหลักการ

2) พิจารณาการโอนงบประมาณ เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โดยมีนายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายสุรพล ทองทิพย์, นายสมเกียรติ จันทร์แสง รองนายกเทศมนตรี  นายธนวัฒน์ ไทรคำ เลขานุการนายกฯ, นายวิรัตน์ วิชากุล ที่ปรึกษานายกฯ  ปลัดเทศบาล หน่วยหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมสภาฯ

 

ผู้เข้าชม (13)

0

Add a Comment


nineteen + 11 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.