ประเพณีวันลอยกระทง พ.ศ.2564

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือ จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2564   ภายใต้สถาณการณ์อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  จึงมิได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวด ขบวนแห่กระทง, ประกวดกระทงสวยงาม, ประกวนนางนพมาศ ชิงถ้วยรางวัล เหมือนทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งเทศบาลได้จัดกิจกรรม ณ ลานเอนกประสงค์หนองน้ำหน้าคู เพื่อให้การดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ บรรลุวัตถุประสงค์

 

ผู้เข้าชม (3)

0

Add a Comment


19 − 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.