กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิพิตร โดย นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้าง ได้ดำเนินกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ณ ที่สาธารณประโยชน์บ้านหัวคูและ ปล่อยปลา ณ หนองน้ำขุ่น บ.ถ่อนใหม่ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.

ผู้เข้าชม (16)

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.