พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3

Posted by:

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย นายสุริยันต์ ชาวดร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล

เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 ณ หอประชุมบริบาลภูมิเขตต์โดยมี นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานพิธีในครั้งนี้

 

ผู้เข้าชม (16)

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.