ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมชุมชน

Posted by:

นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายสมเกียรติ จันทร์แสง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธาน เปิดงานประชุมแต่งตั้งคณะกรรมชุมชน พ.ศ.2565 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านผือ

 

 

 

ผู้เข้าชม (26)

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.