กิจกรรม Big Cleaning Day

Posted by:

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09. .00 น. เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการ “วัด ประชารัฐ สร้างสุข” ณ อรัญญิกาวาส หมู่ที่8

โดย นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ พร้อมด้วยรองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้าง ได้ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ สถานที่ดังกล่าวด้วย

ผู้เข้าชม (1)

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.