โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านผือ จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อ่างเก็บน้ำวังเดือนห้า  โดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ได้มอบหมายให้ นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกมนตรี เป็นประธานในพิธี มีนายสมเกียรติ จันทร์แสง รองนายกเทศมนตรี นายวิรัตน์ วิชากุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านผือ ร่วมกิจกรรม

        

ผู้เข้าชม (3)

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.