การประเมินผลงานพนักงานเทศบาลตำบลบ้านผือ

Posted by:

วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้ทำการประเมินพนักงานเทศบาล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ผู้เข้าชม (13)

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.