การแจ้งสิทธิและรับคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย

Posted by:

                วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมายให้ จ.อ.ไพรรัตน์ เหมพลชม รองปลัดเทศบาล และนางสุดาภรณ์ ศรีหิรัญ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม ร่วมกับ นายชูชาติ ศิริปัญจนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ยุติธรรม บูรณาการร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านผือ(ทต.) ลงพื้นที่ดำเนินการแจ้งสิทธิและรับคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย กรณีตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีตามข่าว ลูกชายอายุ 20 ปี ก่อเหตุใช้มีดปลายแหลมแทงคอแม่ อายุ 37 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุแม่ทำกับข้าวให้กินช้า เพราะหิวข้าวแต่ไม่มีเงินซื้อข้าวกิน

ผู้เข้าชม (3)

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.