การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA

Posted by:

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA

ผู้เข้าชม (3)

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.