ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมไร้ที่อยู่อาศัย

Posted by:

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมายให้ จ่าเอกไพรัตน์ เหมพลชม รองปลัดเทศบาล และ นางสุดาภรณ์ ศรีหิรัญ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากศูนย์คนไร้ที่พึ่ง พัฒนาสังคมจังหวัดอุดรธานี และ อสม.ในพื้นที่

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมไร้ที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นราษฎรบ้านหัวคู หมู่ 1 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ผู้เข้าชม (15)

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.