กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง

Posted by:

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย จ่าเอกไพรัตน์ เหมพลชม รอง ปลัดเทศบาล พนักงานกองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านผือ ในนามสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านผือ ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชน (กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง) ครั้งที่ 2 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำในการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถหาแนวในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรามเสี่ยงต่างๆ ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม เช่น พฤติกรามเสี่ยงด้านยาเสพติด เหล้า บุหรี่ การขับขี่ยานพาหนะ เพศสัมพันธ์ การคุมกำเนิด การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ความรุนแรง ปัญหาสังคม และการการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
โดยมีวิทยาที่มาให้ความรู้ ได้แก่
1. พ.ต.ท.พรชัย ขุนศรี สวป.สภ.บ้านผือ
2. ร.ต.อ.วีรวัฒน์ มาตโสภา รอง สวป.สภ.บ้านผือ
3. นางสาวศุภากร ธัญเดชยศดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านผือ

 

ผู้เข้าชม (7)

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.