กิจกรรม Big Cleaning day ทางเข้าโรงฆ่าสัตว์ฯ ถึงบ่อขยะเทศบาลฯ พื้นที่บ้านผือ ม.3

Posted by:

– เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาล พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาล ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning day กวาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ที่กีดขวางการจราจร เริ่มต้นที่ทางเข้าโรงฆ่าสัตว์ฯ ถึงบ่อขยะเทศบาลฯ พื้นที่บ้านผือ ม.3

ผู้เข้าชม (3)

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.