กิจกรรม Big Cleaning day // ภายใต้โครงการ UDON GO CLEAN

Posted by:

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาล พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาล ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning day // ภายใต้โครงการ UDON GO CLEAN ณ บริเวณ ถนนบ้านผือ – บ้านค้อ
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดสองข้างทาง

ผู้เข้าชม (11)

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.