ตรวจสอบอาหารกลางวันโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์

Posted by:

เมื่อในวันที่ 26 กันยายน 2565
                กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้ดำเนินการติดตามและตรวจสอบอาหารกลางวันโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ แนะนำ การใช้งบประมาณค่าอาหารกลางวัน ให้มีความโปร่งใสเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน อาหารสะอาด ถูกหลักสุขลักษณะ มีคุณค่าทางโภชนาการครบ ๕ หมู่ โดยมีคณะกรรมการติดตามอาหาร จำนวน 3 คน ได้แก่
1. นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ
2. นายจักรพันธ์ คำลาภ หัวหน้าสำนักปลัด
3. นางสุวรรณนี พิมพา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ผู้เข้าชม (10)

0

Add a Comment


sixteen − six =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.