โครงการอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยและซ้อมแผนดับเพลิงอพยพหนีไฟ

Posted by:

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565
นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยและซ้อมแผนดับเพลิงอพยพหนีไฟ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ่อน และได้รับความร่วมมือจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดย จ.อ.ไพรัตน์ เหมพลชม รองปลัดเทศบาล  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ  เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น การป้องกันเหตุ การอพยพหนีไฟและสาธิตการป้องกันเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย  และการช่วยเหลือตัวเองกรณีเด็กติดในรถยนต์ ในโอกาสนี้ได้มีผู้ปกครองร่วมกิจกรรมและสังเกตการณ์ ในครั้งนี้

   

ผู้เข้าชม (8)

0

Add a Comment


twenty − 13 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.