โครงการอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยและซ้อมแผนดับเพลิง

Posted by:

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565
ศูนย์พัฒนาเด็กวัดศรีสะอาด ได้จัดทำโครงการอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยและซ้อมแผนดับเพลิง โดยมี นายเนตร มุนิวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และได้รับความร่วมมือจาก
1. จ.อ.ไพรัตน์ เหมพลชม รองปลัดเทศบาล
2. นายสมคิด จันทะวงษ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
         ให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น การป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติ

ผู้เข้าชม (6)

0

Add a Comment


ten + 15 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.