สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

Posted by:

เทศบาลบ้านผือ เมืองน่าอยู่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  เทศบาลตำบลบ้านผือ  ร่่วมชุมชน ประชาชนในเเขตเเทศบาลฯ ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ บริเเวณลานหนองน้ำหน้าคู โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และประชาชนน ร่วมขบวนแห่กระทง กับขบวนฟ้อนรำ  เริ่มจากโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ไปตามถนนพลับผผือ ถนนชนนบทบำรุง ถนนบริบาลภูมิเขตต์ สิ้นสุดที่บริเเวณหนองน้ำหน้าคู

        

              

                           

       

 

   

ผู้เข้าชม (163)

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.