กิจกรรม Big Cleaning day // ภายใต้โครงการ UDON GO CLEAN

Posted by:

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย จ่าเอกไพรัตน์ เหมพลชม รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาล ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning day // ภายใต้โครงการ UDON GO CLEAN ณ ศพด. บ้านถ่อน
โดยทำความสะอาดพื้นผิวรั้วเพื่อเตรียมทาสี / ตัดแต่งกิ่งไม้และหญ้า / เก็บขยะรอบรั้วด้านนอก ศพด.

 

ผู้เข้าชม (10)

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.