ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ 2

Posted by:

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ 2 ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน

ผู้เข้าชม (2)

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.