“วันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 130 “

Posted by:

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566
จังหวัดอุดรธานีได้จัดงาน “วันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 130 ” เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม “ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี”
เทศบาลตำบลบ้านผือ โดยกองการศึกษา ได้นำบุคลากรในสังกัด และประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมรำบวงสรวงสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ผู้เข้าชม (18)

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.