ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ 12

Posted by:

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566
            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านถ่อนใหม่ หมู่ 12 ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน

ผู้เข้าชม (2)

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.