ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านศรีสำราญ หมู่ 8

Posted by:

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566
           กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ชุมชนบ้านศรีสำราญ หมู่ 8 ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พร้อมด้วย อสม.บ้านศรีสำราญ

ผู้เข้าชม (4)

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.