คณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลโนนศิลา

Posted by:

วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566
               เทศบาลตำบลบ้านผือ โดย นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการขยะ และกลุ่มอาชีพ จากเทศบาลตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น นำโดย นายวราพงษ์ แสนศรี นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลโนนศิลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและผู้นำชุมชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน พนักงานจ้าง และคณะกรรมการชุมชน เทศบาลตำบลโนนศิลา

ผู้เข้าชม (1)

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.