แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เมื่่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านผือ และผู้บริหารได้พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว

ดาวน์โหลด แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ผู้เข้าชม (249)

0
  Related Posts

Add a Comment


four × two =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.