ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล

Posted by:

เทศบาลตำบลบ้านผือ ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อร่วมเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านผือ

ผู้เข้าชม (40)

0

Add a Comment


15 − fourteen =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.