แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561

Posted by:

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านผือ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ตามประกาศลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้เข้าชม (55)

0

Add a Comment


three × 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.