ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

Posted by:

กระทรวงมหาดไทย แจ้งเรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2568 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 รายละเอียด…..

ผู้เข้าชม (3589)

0
  Related Posts

Add a Comment


15 − thirteen =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.