ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

Posted by:

รายละเอียดเพิ่มเติม…

ผู้เข้าชม (6)

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.