ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖)

Posted by:

รายละเอียดเพิ่มเติม…

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.