ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2564

Posted by:

วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 10.05 น. นางสาวฐิตาภรณ์ เทพบุผา ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ เป็นประธานที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน เข้าประชุม ในการนี้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อพิจารณาเรื่องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เช่นโครงการปรับปรุงถนนชนบทบำรุง (ช่วงสี่แยกไทยยืนยง-สามแยกประเสริญศรี) และโครงการอื่นๆ

ผู้เข้าชม (9)

0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.