ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

Posted by:

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.
     นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่
    โดยมีประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษาในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
#สืบสานประเพณีลอยกระทง งดปล่อยโคมไฟ โคมลอย
0

Add a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.